Transport

ETZ locatie Elisabeth (intern)

De interne transportdienst haalt meerdere keren per dag de patiëntenmonsters op bij de verschillende poli’s en operatiekamers van het ziekenhuis. Aansluitend wordt dit materiaal aangeboden bij het laboratorium Klinische Pathologie. In sommige gevallen heeft het de voorkeur om materiaal persoonlijk te overhandigen aan een medewerker van het laboratorium; dit is mogelijk tijdens de reguliere openingstijden van het laboratorium:

  • Spoed/cito aanvragen.
  • Vers materiaal (indien vervoerd in een goed sluitende pot)
  • Vriescoupe materiaal

Vanuit ETZ locatie Tweesteden (extern)

Patiëntenmonsters vanuit de Tweesteden Ziekenhuizen worden vervoerd in de daarvoor bestemde transportboxen. Al het te onderzoeken materiaal wordt verzameld op een centraal punt en vandaar vervoerd naar het laboratorium Klinische Pathologie ETZ. De formulieren dienen in de transportbox apart van de monsterpotjes te worden vervoerd in de daarvoor bestemde verzendenvelop. Dit om de formulieren te beschermen tegen eventueel lekkende potjes.

Vers materiaal (let op: alleen vervoeren in een goed sluitende pot) en Spoed/Cito aanvragen behoren zo spoedig mogelijk (evt. via taxi) en persoonlijk te worden afgegeven aan een medewerker van het laboratorium.

Koeriersdienst t.b.v.  huisartsen

In samenwerking met Diagnostiek Brabant is voor de huisartsen een aparte koeriersdienst beschikbaar. Deze koeriersdienst rijdt dagelijks vaste routes in de regio Midden-Brabant. Dit houdt in dat er bij de deelnemende huisartspraktijken op vaste tijden patiëntenmateriaal wordt opgehaald of bestellingen worden afgeleverd. Het patiëntenmateriaal wordt rechtstreeks bij de laboratoria afgeleverd.
De koeriers die microbiologie-  en de pathologiemonsters vervoeren zijn in dienst van de Diamant-groep.

De transportdienst van het ziekenhuis of de externe vervoerder is verantwoordelijk voor het transport van de monsters naar het laboratorium voor Klinische Pathologie ETZ tot aan afgifte op het laboratorium. De aanvrager is verantwoordelijk voor de wijze van inzending en dat het verpakkingsmateriaal voldoet aan de gestelde eisen. De monsters vallen onder de zorg van het laboratorium Klinische Pathologie ETZ zodra deze zijn overgedragen aan de medewerkers op het laboratorium en voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de inzendprocedures op deze website.