Aanvragen van vriescoupes

Een vriescoupe kan telefonisch worden aangevraagd op werkdagen tussen 08.00 uur – 15.00 uur. Hiervoor kunt u bellen naar de afdeling algemene histologie, telefoonnummer (013) 2212612 (tst 12612).
Afspraken over de vriescoupe worden daarbij rechtstreeks gemaakt met een analist, die er tevens voor zorgt dat de dienstdoende patholoog wordt ingelicht.

Deze aanvraagprocedure geldt voor zowel vriescoupes die naar het laboratorium worden verstuurd als voor vriescoupes die op locatie worden gedaan.  Bij een vriescoupe op locatie komt de patholoog samen met een analist naar het betreffende ziekenhuis om ter plaatse het vriescoupe onderzoek uit te voeren.

Ook voor een vriescoupeonderzoek moet een order worden aangemaakt in OnsEPD. In deze order dient expliciet de keuze ‘vriescoupe onderzoek’ op ‘ja’ te worden gezet en dient in het daaropvolgende veld het telefoonnummer te worden genoteerd, zodat de vriescoupe-uitslag kan worden doorgebeld naar de aanvrager.
Materiaal dat wordt ingezonden voor vriescoupe-onderzoek dient altijd droog te worden ingestuurd. 

Verder gelden dezelfde regels zoals bij reguliere aanvragen.