Algemene histologie

Histologie betekent weefselleer. Op het histologisch laboratorium vindt onderzoek plaats op weefsels afkomstig van het hele lichaam. Het weefsel kan bijvoorbeeld zijn verkregen door chirurgie of door middel van een biopsie (dit is een klein stukje weefsel wat specifiek is weggenomen voor onderzoek).

Op het laboratorium wordt het te onderzoeken weefselmateriaal eerst met behulp van het blote oog beoordeeld op afwijkingen (macroscopie). Vervolgens worden hierbij gericht monsters (kleine plakjes weefsel) genomen voor verder onderzoek.

De uitgenomen monsters worden op het laboratorium technisch bewerkt tot een lichtmicroscopisch preparaat. Bij deze bewerking wordt het water uit het weefsel verwijderd en vervangen door paraffine. Hierdoor is het voor de histologische analist mogelijk om van het weefsel zeer dunne plakjes van circa 0,003 millimeter te snijden. Deze plakjes, ook wel coupes genoemd, worden op een objectglaasje geplakt en gekleurd zodat de cellen duidelijk zichtbaar worden onder de microscoop.