Moleculaire pathologie

Onder de moleculaire diagnostiek binnen de pathologie vallen alle diagnostische bepalingen, die worden uitgevoerd op DNA of RNA uit weefsel. Deze bepalingen dragen bij aan de diagnostiek, waardoor de behandeling van patiënten wordt geoptimaliseerd. Door de huidige mogelijkheden voor individuele therapieën neemt de vraag naar een betere voorspelling van therapierespons en/of bijwerkingen toe. Om op deze vragen een antwoord te geven, zijn er op de afdeling moleculaire pathologie verschillende analyses beschikbaar.

Mutatie-analyse
De mutatie screening wordt uitgevoerd met behulp van Next Generation Sequencing (NGS) waarvoor een NGS panel van 51 genen  (Sophia Genetics) op een Illumina platform wordt gebruikt. Voor o.a. long- en darmtumoren zijn specifieke therapieën ontwikkeld die effectief zijn bij de aan- of afwezigheid van moleculaire afwijkingen in kankercellen. Zo worden mutatieanalyses uitgevoerd voor het voorspellen van de therapierespons bij longkanker (EGFR en KRAS) en darmkanker (KRAS, NRAS en BRAF). Voor de tumorklonaliteit analyse wordt deze techniek ook gebruikt om een mogelijke verwantschap tussen meerdere tumoren in één patiënt aan te tonen.

MLPA
Het vaststellen van een hypermethylatie van het MLH1-gen wordt vastgesteld door een Multiplex Ligation-dependent Probe Amplificatie (MLPA) techniek.

Short Tandem Repeats (STR’s) analyse
Analyse van Short Tandem Repeats (STR’s) wordt gebruikt om microsatelliet instabiliteit (MSI) aan te tonen. Deze afwijkingen kunnen wijzen op een familiaire genetische belasting.
Bij de 1p/19q en 10q LOH analyse kan bij de aan- of afwezigheid van specifieke DNA-fragmenten een voorspellende waarde voor de therapierespons en/of prognostische waarde hebben.

MGMT-methyleringsanalyse
Voor het vaststellen van de MGMT-methyleringsstatus in gliomen wordt gebruikt gemaakt van een methylering-specifieke PCR (MS-PCR).

B-cel clonaliteit analyse
De aanwezigheid van clonale gen-herschikkingen in lymfoïde weefsels wordt geanalyseerd met behulp van BIOMED.

In Situ Hybridisatie
Voornamelijk voor het aantonen van gen-translocatie (o.a. ALK, ROS1, RET, cMYC, BCL2 en BCL6) of gen-amplificatie (ERBB2, MET en EGFR) in solide tumoren wordt de fluorescent in situ hybridisatie (FISH) techniek gebruikt. Daarnaast wordt ISH gebruikt voor het bepalen van Kappa/Lambda clonaliteit en aantonen van Epstein Barr virus EBER.

Uitsluitend op verzoek van de patholoog wordt erfelijk materiaal (DNA/ RNA) uit weefsel vrijgemaakt voor diagnostische vragen. Voor overleg kunt u telefonisch contact opnemen met één van de pathologen of met de teamleider van de afdeling Moleculaire pathologie, telefoonnummer (013) 2212604.