Speciale histologie

Immuunhistochemie

Immuunhistochemie is een laboratoriumtechniek die antilichamen onderzoekt in bijvoorbeeld tumorweefsel. Antilichamen zijn stoffen die het lichaam maakt om zieke cellen op te ruimen. Deze hechten zich aan bepaalde eiwitten. Bij sommige tumoren komen zulke eiwitten op de cellen wel voor, bij andere niet. Onder de microscoop kan de patholoog zien of er eiwitten aanwezig zijn en om welke types het gaat. Daarmee kan hij ook het type tumor bepalen.

Immuunhistochemie is een aanvullend onderzoek dat de patholoog verricht als andere laboratoriumtests niet voldoende informatie bieden. Het helpt hem zo bij het stellen van de juiste diagnose en bijvoorbeeld om te achterhalen wat de primaire tumor is bij een uitzaaiing.
Ook zegt immuunhistochemie iets over behandeling en verloop van de ziekte.

Immunofluorescentie

Bij een immunofluorescentie methode (I.F.) wordt een antigeen zichtbaar gemaakt via een antigeen-antilichaam reactie. Bij de directe I.F. methode is het primair antilichaam reeds gelabeld met een fluorescerend label.
Bij indirecte I.F. methode vindt er eerst een binding van het primair antilichaam met het antigeen plaats. Waarna een secundair antilichaam, wat gelabeld is met een fluorescerend label, een specifieke binding aangaat met specifieke determinanten op het Fc-fragment van het eerste antilichaam. Voor beoordeling maakt men gebruik van een fluorescentie microscoop.