Abortus

Het abortusweefsel in gebufferde formaldehyde 4% insturen, na uitspoelen van het bloed met behulp van fysiologisch zout.