Beenmerg

Beenmerg moet altijd in combinatie met perifeer bloed worden ingestuurd.

Op locatie ETZ Elisabeth wordt er door de analisten assistentie verleend bij de beenmergpuncties. Deze beenmergpuncties dienen uiterlijk 1 dag van te voren telefonisch te worden aangemeld op toestel 12618.

Indien er geen assistentie is van analist, m.n. op ETZ TweeSteden, materiaal verwerken op de volgende manier:

beenmerg:

  • Vang  beenmergmateriaal op in een EDTA buis
  • Meng goed door de buis 10 maal te kantelen
  • Voorzie de buis van het correcte order-etiket

perifeer bloed:

  • Vang perifeer bloed op in een EDTA buis
  • Meng goed door de buis 10 maal te kantelen
  • Voorzie de buis van het correcte order-etiket

Vermeld duidelijk in de order/ OnsEPD:
aard van het materiaal per inzending
klinische gegevens
aanvrager
(datum- / tijd afname wordt bij meervoudige orders automatisch gevuld na de stap ‘documenteren’)

zie ook wijze van aanvragen

N.B. Na afname het materiaal zo spoedig mogelijk, maar zeker dezelfde dag, afgeven op Laboratorium Klinische Pathologie.