Blaas, cystectomie

De blaas op de dag van verwijdering in fysiologisch zout insturen. Als het niet mogelijk is om de blaas op de dag van verwijdering in te sturen, dan de blaas in gebufferde formaldehyde 4% insturen. De blaas eerst openknippen.