Cervixbiopt

Het cervixbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.