Darm

Wanneer de darm op de dag van verwijdering wordt ingezonden, moet deze droog worden ingezonden.
Indien de darm niet op de dag van verwijdering wordt ingestuurd, dan moet de darm langs de vetrand worden opengeknipt. Het darmslijmvlies met koud leidingwater goed schoonspoelen en vervolgens in gebufferde formaldehyde 4% insturen.
INRA-procedure: Het darmslijmvlies indien mogelijk opspelden en droog insturen op de dag van de verwijdering. Anders insturen in gebufferde formaldehyde 4%.