Endo-echopunctie (EUS/EBUS)

De endo-echopunctie vindt plaats op de afdeling Endoscopie en wordt uitgevoerd door een Long- of MDL-arts. Assistentie door een cytologisch analist is mogelijk op de locatie ETZ Elisabeth, waarbij ter plaatse microscopisch wordt beoordeeld of het afgenomen materiaal voldoende representatief is. Na afloop wordt het punctiemateriaal door de analist meegenomen naar het laboratorium voor verdere verwerking.

Een endo-echopunctie dient i.v.m. planning ruim van te voren te worden aangemeld bij de afdeling cytologie, op toestel 12618, waarbij naam, geboortedatum, aanvragend arts en tijdstip punctie doorgegeven dient te worden. Hierna kan bij aanvang van de punctie de cytologisch analist telefonisch worden opgeroepen.

Indien een punctie onverhoopt geen doorgang kan vinden dan gaarne afmelden bij de afdeling cytologie (tst. 12618). De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor puncties.