Hersentumor

Indien een vriescoupe is gewenst dan kan dit na telefonisch overleg met het Laboratorium Klinische Pathologie via telefoonnummer (013) 2212612/ tst 12612. Zie ook aanvragen van vriescoupes.
Wanneer géén vriescoupe- onderzoek is gewenst, het hersenmateriaal direct vers insturen op fysiologisch zout. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld na sluitingstijd, in het weekend of op feestdagen, dan insturen op gebufferde formaldehyde 4%.
Het is noodzakelijk dat hersentumorweefsel steeds in combinatie met een perifeer bloed wordt ingezonden voor eventuele vervolgonderzoeken. Vang hiervoor 3 tot 5 mililiter perifeer bloed op in 6 mililiter K2E buis met 10,8 mg. K2E.
Meng de buis door 10 keer te kantelen. Direct vers insturen. Als dit niet mogelijk is, bloed in koelkast bewaren.