Huidbiopt

Als immunofluorescentieonderzoek gewenst is, dan het huidbiopt op fysiologisch zout insturen.
Wanneer geen immunofluorescentieonderzoek gewenst is, het huidbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.