Hypofyse

Indien een vriescoupe gewenst is het weefsel droog insturen na overleg met het Laboratorium Klinische Pathologie.
Indien geen vriescoupe is gewenst het weefsel in gebufferde formaldehyde 4% insturen.