Longbiopt

Het longbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.