Lymfklier (biopt en resectie)

Voor onderzoek van lymfklieren is er in de vraagstelling onderscheid te maken tussen maligne lymfoom en andere afwijkingen. Deze twee vraagstellingen vragen elk om een andere wijze van inzenden. Daarnaast is er nog onderscheid te maken tussen een lymfklierbiopt en een lymfklierresectie. Hieronder zullen de diverse opties op de diverse locaties worden beschreven.

Lymfklier biopt

Voor onderzoek afwijkingen lymfklierbiopt, m.u.v. vraagstelling maligne lymfoom, inzenden op gebufferde formaldehyde 4%. Bij vraagstelling maligne lymfoom, zie onder:

Bij verdenking op maligne lymfoom (biopt) / Locatie Elisabeth: Er dient 1 biopt op gebufferde formaldehyde 4 % opgevangen te worden en 1 vers biopt op opvangmedium (RPMI) voor flowcytometrisch onderzoek, welke georderd dienen te worden als inzending I en II middels een order bestemd voor Pathologie. Het materiaal dient z.s.m., doch voor 16.00 u dezelfde dag bij het laboratorium te worden af gegeven.

Buizen met opvangmedium (RPMI) staan bij het Laboratorium Klinische Pathologie in de koelkast bij de ingang en kunnen daar worden opgehaald. Het biopt ingezonden op formaldehyde 4% wordt in behandeling genomen door het Laboratorium Klinische Pathologie.

Bij verdenking op maligne lymfoom (biopt) / Locatie Tweesteden: Er dient 1 biopt op gebufferde formaldehyde 4 % opgevangen te worden en 1 biopt op opvangmedium (RPMI) voor flowcytometrisch onderzoek, welke georderd dienen te worden als inzending I en II middels een order bestemd voor Pathologie. Materiaal dient vóór 16.00 uur dezelfde dag bij het Laboratorium Klinische Pathologie afgeleverd te worden!

Buizen met opvangmedium zijn schriftelijk te bestellen bij het Laboratorium Klinische Pathologie via pathologie@etz.nl. Buizen met opvangmedium dienen in de koelkast bewaard te worden en zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. De buis met het biopt erin hoeft niet gekoeld vervoerd te worden, het is van essentieel belang dat het materiaal dezelfde dag vóór 16.00 uur bij het Laboratorium Klinische Pathologie wordt afgeleverd.

Het flowcytometrisch onderzoek wordt uitgevoerd door Microvida. Het Laboratorium Klinische Pathologie draagt vooralsnog zorg voor de overdracht naar Microvida zie nieuwsbericht

Lymfklier resectie

Bij verdenking op maligne lymfoom moet de lymfklier direct na afname droog in een afgesloten potje worden afgeleverd bij het Laboratorium  Klinische Pathologie. Na 15.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Algemene histologie via telefoonnummer (013) 2212612/ tst 12612.
Buiten laboratoriumtijden inzenden op gebufferde formaldehyde 4%.
Voor onderzoek betreffende overige afwijkingen de lymfklier inzenden op gebufferde formaldehyde 4%.