Maag

De maag op de dag van verwijdering in fysiologisch zout insturen.
Indien het niet mogelijk is de maag op de dag van verwijdering in te sturen, dan in gebufferde formaldehyde 4% insturen. Hiervoor eerst de maag open knippen langs de grote curvatuur.