Mediastinoscopie biopt

Het materiaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.