Neusslijmvliesbiopt / neuspoliep

Het biopt of de poliep(en) in gebufferde formaldehyde 4% insturen.
Bij vraagstelling ‘immotile cilia syndrome’ contact opnemen met een patholoog.