Ovarium

Wanneer een vriescoupe is gewenst, dan telefonisch contact opnemen met het Laboratorium Klinische Pathologie en het materiaal droog insturen.
Als geen vriescoupe is gewenst, het ovarium op fysiologisch zout op dezelfde dag insturen. Als het niet mogelijk is om het materiaal op de dag van verwijdering in te sturen, dan moet het materiaal worden verstuurd op gebufferde formaldehyde 4%.