Ovariumcystevocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, pot of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!). Het materiaal nooit direct uitstrijken maar in zijn geheel insturen.
Stuur het ovariumcystevocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is, het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.