Placenta

Als de placenta voor onderzoek wordt ingezonden, de placenta insturen op gebufferde formaldehyde 4%. De placenta voor fixatie spoelen met leidingwater.
Indien de placenta afgevoerd wordt als specifiek ziekenhuisafval dit duidelijk op het pakket vermelden.