Punctie, cytologische orgaanpunctie

Een cytologische orgaanpunctie vindt plaats onder echogeleide op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door de radioloog.

De punctie moet door de aanvrager bij de afdeling Radiologie worden aangevraagd. Voorafgaand aan de punctie belt de radiologie naar de afdeling cytologie (tst 16447) voor een cytologische controle ter plaatse. Hierbij beoordeelt de analist of er voldoende representatief materiaal is afgenomen. Het punctiemateriaal wordt vervolgens meegenomen naar het Laboratorium Klinische Pathologie voor verdere verwerking en beoordeling.

De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor assistentie bij puncties. Deze service wordt uitsluitend verleend op locatie ETZ Elisabeth.