Schildklierpunctie

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken insturen. Zijn er meer uitstrijken, dan deze eveneens ongefixeerd insturen. De uitstrijkjes dienen gemaakt te worden op glaasjes met matglasrand. Naam en geboortedatum van de patiënt met potlood op de matglasrand schrijven. Verzend de uitstrijkjes in verzendmapjes. De uitstrijken dienen volledig aan de lucht gedroogd te zijn alvorens in het verzendmapje te worden gedaan.

De naald/spuit kan na afloop van de punctie gespoeld worden in een buis gevuld met Cytolyt. Deze kan, voorzien van naam en geboortedatum,  met de glaasjes mee worden ingezonden.
Buizen met Cytolyt zijn te verkrijgen bij de afdeling Klinische Pathologie.

Assistentie door een cytologisch analist is mogelijk op de locatie ETZ Elisabeth en kan telefonisch worden aangevraagd op toestel 16447.
De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor assistentie bij puncties.