Stereotactisch biopt

Het stereotactisch biopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.