Vriescoupe

Het aanvragen van een vriescoupe vindt telefonisch plaats tussen 8.00 en 15.00 uur. Het telefoonnummer is (013) 2212612/ tst 12612
De afspraken worden direct gemaakt met een analist(e) van de afdeling algemene histologie, die de dienstdoende patholoog inlicht. Dit geldt zowel voor vriescoupes die naar het laboratorium worden verstuurd, als voor vriescoupes op locatie, waarbij een patholoog en een analist naar het betreffende ziekenhuis gaan om het vriescoupe- onderzoek uit te voeren.
Materiaal dat wordt ingezonden voor vriescoupe-onderzoek dient altijd droog te worden ingestuurd.