Broncheo Alveolaire Lavage (BAL)

Broncho Alveolaire Lavage onderzoek (BAL) vindt plaats in het kader van de vraagstelling “interstitiële longafwijking”. Ten behoeve van een optimale afwerking van het onderzoek dienen de volgende zaken in acht te worden genomen.

Algemeen:

 • In totaal kunnen er maximaal 2 aanvragen per dag worden verwerkt (gezamenlijk totaal van locatie Elisabeth en TweeSteden).
  In verband met de tijd die nodig is om het onderzoek uit te voeren op de Klinische Pathologie dienen deze zo vroeg mogelijk op de ochtend te worden ingepland, doch uiterlijk tot 11:00 uur.
 • Een BAL- aanvraag dient minstens 5 werkdagen voorafgaand aan het onderzoek telefonisch aangemeld te worden bij laboratorium voor cytologie, telefoonnummer (013) 2212618.
 • Indien er een cito BAL onderzoek aangemeld wordt, dan dient dit in overleg met een patholoog te gebeuren.
 • Aanvraag BAL onderzoek verloopt middels OnsEPD.

Transport vanuit ETZ locatie Elisabeth:  Het Laboratorium verstrekt voorafgaand aan het onderzoek een transportkoffer met ijs. Direct na afname dient telefonisch contact te worden opgenomen met het laboratorium zodat het materiaal kan worden opgehaald (tst 12618).

Transport vanuit ETZ locatie TweeSteden: direct na afname dient het materiaal in een transportbox met ijs als volgt vervoerd te worden:

 • Lavagemateriaal verzenden in safety-bag op ijs
 • Perifeer bloed verzenden in safety-bag in tempex doosje.
 • Op locatie TweeSteden draagt men zelf zorg voor het ijs.

Het materiaal dient één uur na afname op het laboratorium Klinische Pathologie te worden afgeleverd.

Voorwaarde bij afname:

 • Alvorens de patiënt te verdoven wordt een buis perifeer bloed afgenomen. Deze buis moet op kamertemperatuur worden bewaard.
 • De eerste spoeling van het lavagemateriaal wordt opgevangen in een 25 ml steriele buis. Indien gewenst kan deze voor microbiologisch onderzoek worden ingezonden naar het LMMI.  Verzending naar het LMMI dient door de aanvrager zelf verzorgd te worden en verloopt niet via de afdeling Klinische Pathologie.
  Het volume hiervan graag wel aangeven bij de aanvraag i.v.m. rendementsberekening.
 • De rest van de spoeling wordt opgevangen in de afzuigpot. Op deze spoeling zal het BAL- onderzoek worden uitgevoerd.
 • Belangrijk: het lavagemateriaal dient direct op ijs te worden gezet! Dit is om te voorkomen dat de vitaliteit van het materiaal afneemt.