Broncheo Alveolaire Lavage (BAL)

Broncho Alveolaire Lavage onderzoek (BAL) vindt plaats in het kader van de vraagstelling “interstitiële longafwijking”. Ten behoeve van een optimale afwerking van het onderzoek dienen de volgende zaken in acht te worden genomen.

Algemeen:

 • In totaal kunnen er maximaal 2 aanvragen per dag worden verwerkt (gezamenlijk totaal van locatie Elisabeth en TweeSteden).
 • Een BAL- aanvraag dient minstens 5 werkdagen voorafgaand aan het onderzoek telefonisch aangemeld te worden bij laboratorium voor cytologie, telefoonnummer (013) 2212618.
 • Het BAL- onderzoek moet worden ingestuurd met :
  Aanvraagformulier BAL- onderzoek, en 6 extra stickers met NAW gegevens
 • Aanvraagformulieren zijn te bestellen via het laboratorium cytologie (013) 2212618

Transport vanuit ETZ locatie Elisabeth:  direct na afname dient telefonisch contact te worden opgenomen met het laboratorium zodat het materiaal kan worden opgehaald. (tst 12618)

Transport vanuit ETZ locatie TweeSteden: het materiaal dient een uur na afname op het laboratorium Klinische Pathologie te worden afgeleverd

Voorwaarde bij afname:

 • Alvorens de patiënt te verdoven wordt een buis perifeer bloed afgenomen. Deze buis moet op kamertemperatuur worden bewaard.
 • De eerste spoeling van het lavagemateriaal wordt opgevangen in de 25 ml steriele buis.
 • Indien noodzakelijk kan op deze spoeling het microbiologisch onderzoek plaatsvinden.
  Deze buis altijd mee insturen.(i.v.m. rendement berekening door het laboratorium)
 • De rest van de spoeling wordt opgevangen in de afzuigpot. Op deze spoeling zal het BAL- onderzoek worden uitgevoerd.
 • Belangrijk: Het lavagemateriaal dient direct op ijs te worden gezet! Dit is om te voorkomen dat de vitaliteit van het materiaal afneemt.