Coderen monsterpotjes

Wanneer een aanvraag bestaat uit meerdere deelmonsters dienen de potjes of buizen te worden voorzien van een order-etiket wat overeenkomt met de juiste inzending uit de order.

Indien gebruik wordt gemaakt van een aanvraagformulier dient een codering op het potje of buisje te worden aangebracht, bij voorkeur met een watervaste stift (bijvoorbeeld  A,B,C, etc.)
Hierbij is het belangrijk dat:

  • De codering op het potje wordt genoteerd en niet op de deksel.
  • De patiëntengegevens nog duidelijk leesbaar zijn.
  • De codering en de inhoud van de potjes worden beschreven onder de rubriek “Klinische gegevens”