Dienstverlening

Dienstverlening Laboratorium Klinische Pathologie ETZ

Elke aanvraag die bij het laboratorium Klinische Pathologie binnenkomt en wordt geaccepteerd, wordt beschouwd als een overeenkomst met de aanvrager. Dit houdt in dat de aanvrager verzekerd is van een zorgvuldige behandeling van het patiëntenmateriaal en dat de medewerkers van het laboratorium bevoegd en competent zijn om dit patiëntenmateriaal te verwerken.

Verrichtingenpakket

Het laboratorium Klinische pathologie biedt het volgende verrichtingenpakket aan:

 • Histologische diagnostiek (weefselonderzoek)
  • Weefselbewerkingstechnieken
  • Immuunhistochemische- en immunofluorescentiekleuringen
  • Eenvoudige in situ hybridisatie
  • Histologische technieken t.b.v. Mohs micrografische chirurgie
 • Cytologische diagnostiek (exfoliatief en aspiratie)
  • Gynaecologische indicatiecytologie
  • Niet gynaecologische indicatiecytologie
  • Cytochemische- en enzymcytochemische kleuringen
  • Ondersteuning bij puncties
 • Flowcytometrie
  • Immunoflowcytometrie
  • DNA flowcytometrie
 • Moleculaire pathologie
  • DNA in situ hybridisatie
  • DNA/RNA analyse inclusief PCR en sequencing
  • Next generation sequencing
  • Fragment analyses (MSI, clonaliteits analyses)
  • MLPA
 • Postmortaal onderzoek (obductie)
 • BVO darmkanker

Bepaalde onderzoeken worden uitsluitend uitgevoerd op aangeven van de patholoog, dit kan eventueel in overleg of op verzoek van de aanvrager gebeuren.

Voor informatie over de aanvraag van een onderzoek en/of de interpretatie van de uitslag van een onderzoek kan ten alle tijden contact worden opgenomen met onze pathologen.

Uitbesteed onderzoek

In principe worden alle onderzoeken op het laboratorium Klinische Pathologie ETZ uitgevoerd. Er zijn een aantal onderzoeken waarvoor het laboratorium zelf niet over de benodigde expertise en/of  apparatuur beschikt. Deze onderzoeken worden door ons uitbesteed aan een ander laboratorium wat ISO15189 geaccrediteerd is. Wanneer een onderzoek is uitbesteed aan een verwijzingslaboratorium dan wordt dit in de uitslag vermeld.

Techniek/ onderzoek Verwijzingslaboratorium
Elektronenmicroscopie t.b.v. nierbiopt
Enzymhistochemie t.b.v. spierbiopt
Radboud UMC, Afd. Pathologie, Nijmegen
(ISO15189, nr. M242)
Moleculaire diagnostiek  d.m.v. PCR op micro-organismen; HPV- en TBC-PCR Microvida (locatie ETZ Tilburg),
Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (ISO15189, nr. M133)

Overzicht van consulenten

Een overzicht van consulenten voor het laboratorium Klinische Pathologie vindt u hier

Panelbijeenkomsten

De pathologen van de vakgroep Klinische pathologie ETZ nemen deel aan regionale en/of landelijke panelbijeenkomsten waarbij, binnen een bepaald aandachtsgebied, kennis van complexe diagnostiek wordt gedeeld tussen vakdeskundigen.

In het onderstaand overzicht vindt u de panels waaraan wordt deelgenomen. Vrijwel de meeste panelbesprekingen vinden 1 keer per maand plaats, de exacte data zijn bekend bij het secretariaat van de Klinische Pathologie.

 • Melanoompanel (UMCU), pathologen; A.J.W. Kooij, S. Sepehrkhouy
 • Leverpanel (AMC), “Dutch liver pathology panel”, patholoog; D. Ploeg
 • Lymfoompanel, pathologen: J. Stavast, D. Ploeg
 • Melanoompanel (JBZ), pathologen; A.J.W. Kooij, S. Sepehrkhouy
 • Weke delen panel, pathologen; J. Stavast, D. Ploeg

Doorlooptijden

Het laboratorium Klinische Pathologie ETZ heeft streefnormen vastgesteld voor de doorlooptijd per onderzoek:

 • T (histologisch onderzoek): 90% binnen 5 werkdagen
 • C (cytologisch onderzoek): 90% binnen 3 werkdagen
 • Gynaecologische cytologie: 90% binnen 10 werkdagen
 • Mammabiopt:  100% binnen 5 dagen
 • Mammaresectie: 100% binnen 7 dagen
 • Prostaatbiopt:  3-4 dagen afhankelijk afnametijd
 • Doorlooptijd BVO darm: >95% binnen 5 werkdagen