ISO 15189 accreditatie

Op 20 december 2018 heeft de Raad voor Accreditatie het laboratorium Klinische Pathologie ETZ een ISO accreditatie verleend, wat betekent dat het laboratorium voldoet aan de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratoria (EN ISO 15189:2012). Deze accreditatie geldt voor 4 jaar en wordt jaarlijks gecontroleerd d.m.v. een RvA auditbezoek.