Insturen materiaal

Het Laboratorium heeft voor het insturen van de meest voorkomende weefselsoorten inzendprotocollen beschikbaar. Hieronder vindt u het volledige overzicht van alle beschikbare protocollen. Hierin kunt u makkelijk zoeken door gebruik te maken van de zoekfunctie “Direct zoeken op materiaal”

U kunt ook kijken in de alfabetische lijst van materiaalsoorten/onderzoeken
De eventueel niet vermelde weefselsoorten kunnen standaard op gebufferde formaldehyde 4%, pH 7.0 worden ingestuurd. Bij twijfel of andere vragen kunt u contact opnemen met één van de afdelingen:

Algemene histologie (013) 2212612
Speciale histologie (013) 2212613
Cytologie (013) 2212618

Een aanvrager dient het materiaal volgens het laboratorium inzendprotocol in te sturen. Wanneer  een inzending onvolledig of onjuist wordt aangeleverd zal deze worden voorzien van een signaleringscode. Via de uitslag zal terugkoppeling plaatsvinden met de aanvrager over de geconstateerde onvolledigheid van de aanvraag.

In bijzondere gevallen kan, in onderling overleg tussen aanvrager en het laboratorium, worden afgeweken van een bepaald inzendprotocol.

Abortus

Het abortusweefsel in gebufferde formaldehyde 4% insturen, na uitspoelen van het bloed met behulp van fysiologisch zout.

Appendix

De appendix in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Arteria temporalis

Het biopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Ascitesvocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!). Geadviseerde inzendhoeveelheid: 25 mililiter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het ascitesvocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Baarmoederhalsuitstrijkje

Methode:

 1. Na het uitstrijken met de cervexbrush, het materiaal aan het borsteltje in de preservatievloeistof plaatsen.
 2. Maak de cellen los van het borsteltje door het stevig losstampen op de bodem van het potje.
 3. Verwijder het borsteltje (niet meeleveren!)
 4. De cellen worden direct gepreserveerd en kunnen lang (2-3 weken) op kamertemperatuur worden bewaard.

uitstrijk door gynaecoloog

 1. Zowel de persoonsgegevens als klinische gegevens zo volledig mogelijk invullen in OnsEPD.
 2. Voor een baarmoederhals(cervix)-uitstrijk: gebruik de order ‘cervix’.
 3. Voor een vagina-uitstrijk: gebruik de order ‘cytologie meervoudig’.
 4. Het uitstrijkmateriaal overbrengen in een Thin-Prep container t.b.v. de dunne laag cytologie en de ordersticker op het potje plakken.

uitstrijk door huisarts/andere aanvrager

 1. Zowel de persoonsgegevens als de klinische gegevens zo volledig mogelijk invullen op het aanvraagformulier voor indicatieve cytologie
 2. Betreft het een vagina-uitstrijk: dit duidelijk vermelden op het aanvraagformulier!
 3. Het uitstrijkmateriaal overbrengen in een Thin-Prep container t.b.v. de dunne laag cytologie en de naam en de geboortedatum van de patiënt op het potje vermelden!

Beenamputatie

Het been goed verpakt, in celstof met daaromheen een plastic zak, op de dag van amputatie insturen.
Duidelijk vermelden of het been voor pathologisch onderzoek is of bestemd is voor afvoer via specifiek ziekenhuisafval.
In het weekend bestaat de mogelijkheid om het been in de koelcel van het mortuarium te bewaren. Hecht het orderetiket/ patiëntgegevens duidelijk op het pakket.

Beenmerg

Beenmerg moet altijd in combinatie met perifeer bloed worden ingestuurd.

Op locatie ETZ Elisabeth wordt er door de analisten assistentie verleend bij de beenmergpuncties. Deze beenmergpuncties dienen uiterlijk 1 dag van te voren telefonisch te worden aangemeld op toestel 12618.

Indien er geen assistentie is van analist, m.n. op ETZ TweeSteden, materiaal verwerken op de volgende manier:

beenmerg:

 • Vang  beenmergmateriaal op in een EDTA buis
 • Meng goed door de buis 10 maal te kantelen
 • Voorzie de buis van het correcte order-etiket

perifeer bloed:

 • Vang perifeer bloed op in een EDTA buis
 • Meng goed door de buis 10 maal te kantelen
 • Voorzie de buis van het correcte order-etiket

Vermeld duidelijk in de order/ OnsEPD:
aard van het materiaal per inzending
klinische gegevens
aanvrager
(datum- / tijd afname wordt bij meervoudige orders automatisch gevuld na de stap ‘documenteren’)

zie ook wijze van aanvragen

N.B. Na afname het materiaal zo spoedig mogelijk, maar zeker dezelfde dag, afgeven op Laboratorium Klinische Pathologie.

Bijschildklieren

Als een vriescoupe is gewenst dit, één dag van te voren, telefonisch melden via telefoonnummer (013) 2212612/ tst 12612. Het materiaal direct na afname vers via de buizenpost naar het Laboratorium Klinische Pathologie verzenden of persoonlijk afgeven. Wanneer er geen vriescoupe nodig is, het bijschildkliertje in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Blaas, cystectomie

De blaas op de dag van verwijdering in fysiologisch zout insturen. Als het niet mogelijk is om de blaas op de dag van verwijdering in te sturen, dan de blaas in gebufferde formaldehyde 4% insturen. De blaas eerst openknippen.

Blaasbiopten, TUR blaas

De blaasbiopten of het endoresectiemateriaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Blaasspoeling

Het materiaal insturen in een steriele container, potje of buis. In de aanvraag duidelijk vermelden dat het hier een blaasspoeling betreft.
Geadviseerde inzendhoeveelheid: 25 mililiter. Stuur de blaasspoeling op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Bloed t.b.v. moleculaire diagnostiek

Vang 3-5 ml perifeer bloed op in 6 ml K2E buis met 10,8 mg K2E.
Meng de buis door 10x te kantelen. Direct vers insturen t.a.v. afdeling Moleculaire pathologie. Indien dit niet mogelijk is, bloed in koelkast bewaren.

Botboring

De botboring in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Bronchiaal secreet/spoeling

Het materiaal in zijn geheel overbrengen in een buis gevuld met Cytolyt en deze insturen.
Buizen met Cytolyt zijn te verkrijgen bij de afdeling Klinische Pathologie.

Bronchiale borstelpreparaten

Van de borstel één ongefixeerde uitstrijk op een objectglaasje met matrand insturen. De borstel goed uitspoelen in een buis gevuld met Cytolyt en deze ook insturen.
Buizen met Cytolyt zijn te verkrijgen bij de afdeling Klinische Pathologie.

Buikvocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!). Geadviseerde inzendhoeveelheid: 25 mililiter. Als minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het buikvocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Cervixbiopt

Het cervixbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Colonbiopt

Het colonbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.
Als verdacht voor amyloïdose dit vermelden op aanvraagformulier en diep biopt tot submucosa nemen.

Cystevocht (algemeen)

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!).

Het materiaal nooit direct uitstrijken, maar in zijn geheel insturen.Stuur het cystevocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Cytologische punctie onder echogeleide

De cytologische punctie onder echogeleide vindt plaats op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door de radioloog.

De punctie moet door de aanvrager bij de afdeling Radiologie worden aangevraagd. Voorafgaand aan de punctie belt de radiologie naar de afdeling cytologie (tst 16447) voor een cytologische controle ter plaatse. Hierbij beoordeelt de analist of er voldoende representatief materiaal is afgenomen. Het punctiemateriaal wordt vervolgens meegenomen naar het Laboratorium Klinische Pathologie voor verdere verwerking en beoordeling.

De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor assistentie bij puncties. Deze service wordt uitsluitend verleend op locatie ETZ Elisabeth.

Darm

Wanneer de darm op de dag van verwijdering wordt ingezonden, moet deze droog worden ingezonden.
Indien de darm niet op de dag van verwijdering wordt ingestuurd, dan moet de darm langs de vetrand worden opengeknipt. Het darmslijmvlies met koud leidingwater goed schoonspoelen en vervolgens in gebufferde formaldehyde 4% insturen.
INRA-procedure: Het darmslijmvlies indien mogelijk opspelden en droog insturen op de dag van de verwijdering. Anders insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Darmbiopt t.b.v. BVO darmkanker

Het biopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Om materiaal t.b.v. het bevolkingsonderzoek goed te kunnen onderscheiden dient het aanvraagformulier duidelijk te worden voorzien van de term “BVO” (d.m.v. een stempel of een voorbedrukt etiket)

Dunne darm biopt

Het biopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Endo-echopunctie (EUS/EBUS)

De endo-echopunctie vindt plaats op de afdeling Endoscopie en wordt uitgevoerd door een Long- of MDL-arts. Assistentie door een cytologisch analist is mogelijk op de locatie ETZ Elisabeth, waarbij ter plaatse microscopisch wordt beoordeeld of het afgenomen materiaal voldoende representatief is. Na afloop wordt het punctiemateriaal door de analist meegenomen naar het laboratorium voor verdere verwerking.

Een endo-echopunctie dient i.v.m. planning ruim van te voren te worden aangemeld bij de afdeling cytologie, op toestel 12618, waarbij naam, geboortedatum, aanvragend arts en tijdstip punctie doorgegeven dient te worden. Hierna kan bij aanvang van de punctie de cytologisch analist telefonisch worden opgeroepen.

Indien een punctie onverhoopt geen doorgang kan vinden dan gaarne afmelden bij de afdeling cytologie (tst. 12618). De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor puncties.

Endocervix/endometriumcurettage

De curettage in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Endoresectiemateriaal (TURP)

Het endoresectiemateriaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Fixeren van het weefsel

Meer informatie over fixeren van weefsel met gebufferde Formaldehyde 4% vindt u hier.

Foetus

Foetus jonger dan 24 weken: niet fixeren, zo snel mogelijk insturen met een ingevuld aanvraagformulier. Indien de foetus niet direct naar het laboratorium gebracht kan worden dan gekoeld bewaren.
Foetus vanaf 24 weken: rechtstreeks insturen naar het mortuarium (ETZ Elisabeth (013) 2212225) met een volledig ingevulde obductieaanvraag.
Foetus voor crematie: duidelijk vermelden op het aanvraagformulier of de foetus bestemd is voor crematie.

Galblaas

De galblaas openen en uitspoelen met koud leidingwater. Aanwezigheid van eventuele stenen noteren op het aavraagformulier. De galblaas insturen in gebufferde formaldehyde 4.

Halsklierdissectie

De halsklierdissectie op topografieblad direct na verwijdering in een speciale bak droog naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen. Bij het laboratorium zijn nieuwe bakken verkrijgbaar.

Hersenbiopt met lymfoomvraagstelling

Hersenbiopt met verdenking op maligne lymfoom (biopt)

Er dient 1 biopt op gebufferde formaldehyde 4% opgevangen te worden en 1 vers biopt op opvangmedium (RPMI) voor flowcytometrisch onderzoek, welke georderd dienen te worden als inzending I en II middels een order bestemd voor Pathologie. Het materiaal dient z.s.m., doch voor 15.00 u dezelfde dag bij het laboratorium te worden af gegeven.

Buizen met opvangmedium (RPMI) staan bij het Laboratorium Klinische Pathologie in de koelkast bij de ingang en kunnen daar worden opgehaald. Het biopt ingezonden op formaldehyde 4% wordt in behandeling genomen door het Laboratorium Klinische Pathologie.

Het flowcytometrisch onderzoek wordt uitgevoerd door Microvida. Het Laboratorium Klinische Pathologie draagt vooralsnog zorg voor de overdracht naar Microvida zie nieuwsbericht

Hersentumor

Indien een vriescoupe is gewenst dan kan dit na telefonisch overleg met het Laboratorium Klinische Pathologie via telefoonnummer (013) 2212612/ tst 12612. Zie ook aanvragen van vriescoupes.
Wanneer géén vriescoupe- onderzoek is gewenst, het hersenmateriaal direct vers insturen op fysiologisch zout. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld na sluitingstijd, in het weekend of op feestdagen, dan insturen op gebufferde formaldehyde 4%.
Het is noodzakelijk dat hersentumorweefsel steeds in combinatie met een perifeer bloed wordt ingezonden voor eventuele vervolgonderzoeken. Vang hiervoor 3 tot 5 mililiter perifeer bloed op in 6 mililiter K2E buis met 10,8 mg. K2E.
Meng de buis door 10 keer te kantelen. Direct vers insturen. Als dit niet mogelijk is, bloed in koelkast bewaren.

 

Heupkop

De heupkop in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Huidbiopt

Als immunofluorescentieonderzoek gewenst is, dan het huidbiopt op fysiologisch zout insturen.
Wanneer geen immunofluorescentieonderzoek gewenst is, het huidbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Huidexcisie

De huidexcisie in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Huidspierfasciebiopt

Uitsluitend na overleg met patholoog of de afdeling speciale histologie (telefoonnummer (013) 2212613/ tst 12613) in verband met de speciale verwerkingstechniek.
Het spierbiopt na afname droog in een klein weefselpotje doen. Vervolgens het potje in een grotere weefselpot met smeltend ijs (ijsklontjes met wat water toegevoegd) doen.
Het materiaal direct na afname naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen.

Hypofyse

Indien een vriescoupe gewenst is het weefsel droog insturen na overleg met het Laboratorium Klinische Pathologie.
Indien geen vriescoupe is gewenst het weefsel in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

IF biopt

Het biopt voor immunofluorescentie (IF) onderzoek op fysiologisch zout insturen.

Leverbiopt

Leverbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Liquor

Liquor insturen in de door het laboratorium ter beschikking gestelde liquorbuizen met opvangmedium (RPMI). Na afname de buizen zo snel mogelijk insturen. Indien dit niet mogelijk is de liquor in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen. (Geadviseerde minimum inzendhoeveelheid is 5 ml)

Locatie ETZ Tweesteden:
Liquorbuizen zijn te verkrijgen bij de Klinische Pathologie d.m.v. een e-mailbestelling (pathologie@etz.nl). De buizen dienen tot gebruik te worden bewaard in de koelkast. De houdbaarheidstermijn staat vermeld op het etiket.

Locatie ETZ Elisabeth:
Liquorbuizen zijn te allen tijde af te halen uit de koelkast bij de ingang van de Klinische Pathologie. Deze kan geopend worden middels personeelspas.

Long

De long in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Longbiopt

Het longbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Lymfklier (biopt en resectie)

Voor onderzoek van lymfklieren is er in de vraagstelling onderscheid te maken tussen maligne lymfoom en andere afwijkingen. Deze twee vraagstellingen vragen elk om een andere wijze van inzenden. Daarnaast is er nog onderscheid te maken tussen een lymfklierbiopt en een lymfklierresectie. Hieronder zullen de diverse opties op de diverse locaties worden beschreven.

Lymfklier biopt

Voor onderzoek afwijkingen lymfklierbiopt, m.u.v. vraagstelling maligne lymfoom, inzenden op gebufferde formaldehyde 4%. Bij vraagstelling maligne lymfoom, zie onder:

Bij verdenking op maligne lymfoom (biopt) / Locatie Elisabeth: Er dient 1 biopt op gebufferde formaldehyde 4 % opgevangen te worden en 1 vers biopt op opvangmedium (RPMI) voor flowcytometrisch onderzoek, welke georderd dienen te worden als inzending I en II middels een order bestemd voor Pathologie. Het materiaal dient z.s.m., doch voor 16.00 u dezelfde dag bij het laboratorium te worden af gegeven.

Buizen met opvangmedium (RPMI) staan bij het Laboratorium Klinische Pathologie in de koelkast bij de ingang en kunnen daar worden opgehaald. Het biopt ingezonden op formaldehyde 4% wordt in behandeling genomen door het Laboratorium Klinische Pathologie.

Bij verdenking op maligne lymfoom (biopt) / Locatie Tweesteden: Er dient 1 biopt op gebufferde formaldehyde 4 % opgevangen te worden en 1 biopt op opvangmedium (RPMI) voor flowcytometrisch onderzoek, welke georderd dienen te worden als inzending I en II middels een order bestemd voor Pathologie. Materiaal dient vóór 16.00 uur dezelfde dag bij het Laboratorium Klinische Pathologie afgeleverd te worden!

Buizen met opvangmedium zijn schriftelijk te bestellen bij het Laboratorium Klinische Pathologie via pathologie@etz.nl. Buizen met opvangmedium dienen in de koelkast bewaard te worden en zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum. De buis met het biopt erin hoeft niet gekoeld vervoerd te worden, het is van essentieel belang dat het materiaal dezelfde dag vóór 16.00 uur bij het Laboratorium Klinische Pathologie wordt afgeleverd.

Het flowcytometrisch onderzoek wordt uitgevoerd door Microvida. Het Laboratorium Klinische Pathologie draagt vooralsnog zorg voor de overdracht naar Microvida zie nieuwsbericht

Lymfklier resectie

Bij verdenking op maligne lymfoom moet de lymfklier direct na afname droog in een afgesloten potje worden afgeleverd bij het Laboratorium  Klinische Pathologie. Na 15.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Algemene histologie via telefoonnummer (013) 2212612/ tst 12612.
Buiten laboratoriumtijden inzenden op gebufferde formaldehyde 4%.
Voor onderzoek betreffende overige afwijkingen de lymfklier inzenden op gebufferde formaldehyde 4%.

Maag

De maag op de dag van verwijdering in fysiologisch zout insturen.
Indien het niet mogelijk is de maag op de dag van verwijdering in te sturen, dan in gebufferde formaldehyde 4% insturen. Hiervoor eerst de maag open knippen langs de grote curvatuur.

Maagbiopt

Maagbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Maaginhoud

Gebruik een steriele container/pot. De maaginhoud na afname op dezelfde dag  insturen. Als de maaginhoud niet op de dag van afname ingestuurd kan worden, dan in koelkast bewaren. De volgende dag de maaginhoud insturen.

Mamma

Indien een vriescoupe is gewenst, dan telefonisch contact opnemen met het Laboratorium Klinische Pathologie.
Als er geen vriescoupe van de mamma gewenst is, in gebufferde formaldehyde 4% inzenden.

Mamma true cut biopt

Het mammabiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Mediastinoscopie biopt

Het materiaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Milt

De milt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Nagel

De nagel voor onderzoek op schimmels droog in een steriel potje insturen.

Neusslijmvliesbiopt / neuspoliep

Het biopt of de poliep(en) in gebufferde formaldehyde 4% insturen.
Bij vraagstelling ‘immotile cilia syndrome’ contact opnemen met een patholoog.

Neusuitstrijk

Na afname de uitstrijkjes droog in een verzendmapje insturen. Op alle uitstrijkjes de naam en geboortedatum van de patiënt vermelden. Dit kan met een potlood op de matrand van het objectglaasje gebeuren.
Bij het transport van uitstrijkjes is het van belang, dat deze buiten bereik van formaldehydedamp blijven. Ze mogen niet in de container worden vervoerd waarin het in formaldehyde gefixeerde operatiemateriaal zit.
Objectglaasjes en verzendmapjes zijn bij het Laboratorium Klinische Pathologie verkrijgbaar.

Nier

De nier in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Nierbiopt

Intern:
De afdeling Radiologie geeft aan de speciale histologie (toestel 12613) door dat er een nierbiopt gaat worden afgenomen. Hierbij worden de geplande datum, het tijdstip en kamernummer doorgeven. Als de afnametijd verandert, wordt dit ook aan de speciale histologie gemeld.
Direct na afname controleert een analist van de speciale histologie op de afdeling Radiologie de kwaliteit van het nierbiopt. er moeten minimaal twee verse nierbiopten worden aangeleverd.

Bij een klinische vraagstelling “maligniteit ?” kan de procedure van histo-cytologische orgaanpunctie onder echogeleide te worden opgevolgd. Klik hier voor meer informatie.

Extern:
Minimaal twee biopten insturen, waarvan er één is bestemd voor standaard histologisch onderzoek en één voor immunofluorescentie- onderzoek.
De nierbiopten insturen in fysiologisch zout.
De nierbiopten naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen, dit kan normaliter met het gewone transport. In verband met de verwerkingstijd moeten de biopten voor 16.00 uur op het laboratorium zijn. Indien dit niet haalbaar is dan met een taxi laten bezorgen.

Oesophagusbiopt

Oesophagusbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Oog

Na verwijdering het oog fixeren in gebufferde formaldehyde 4%. Het oog niet insnijden.

Ovarium

Wanneer een vriescoupe is gewenst, dan telefonisch contact opnemen met het Laboratorium Klinische Pathologie en het materiaal droog insturen.
Als geen vriescoupe is gewenst, het ovarium op fysiologisch zout op dezelfde dag insturen. Als het niet mogelijk is om het materiaal op de dag van verwijdering in te sturen, dan moet het materiaal worden verstuurd op gebufferde formaldehyde 4%.

Ovariumcystevocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, pot of buis (vermijd elk contact met formaldehyde!). Het materiaal nooit direct uitstrijken maar in zijn geheel insturen.
Stuur het ovariumcystevocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is, het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Pancreasbiopt

Het pancreasbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Pericardvocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis. (vermijd elk contact met formaldehyde!) Geadviseerde inzendhoeveelheid: 100 ml. Indien minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het pericardvocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Indien dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Phaechromocytoom

Materiaal insturen in gebufferde formaldehyde 4%.

Placenta

Als de placenta voor onderzoek wordt ingezonden, de placenta insturen op gebufferde formaldehyde 4%. De placenta voor fixatie spoelen met leidingwater.
Indien de placenta afgevoerd wordt als specifiek ziekenhuisafval dit duidelijk op het pakket vermelden.

Pleuravocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, potje of buis. (vermijd elk contact met formaldehyde!) Geadviseerde inzendhoeveelheid: 100 ml. Indien minder materiaal beschikbaar is, dit in totaal insturen.
Stuur het pleuravocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Indien dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Prostaat

De prostaat in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Prostaatbiopt/T.U.R.- prostaat

Het prostaatbiopt of het endoresectiemateriaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Punctie, cytologische orgaanpunctie

Een cytologische orgaanpunctie vindt plaats onder echogeleide op de afdeling Radiologie en wordt uitgevoerd door de radioloog.

De punctie moet door de aanvrager bij de afdeling Radiologie worden aangevraagd. Voorafgaand aan de punctie belt de radiologie naar de afdeling cytologie (tst 16447) voor een cytologische controle ter plaatse. Hierbij beoordeelt de analist of er voldoende representatief materiaal is afgenomen. Het punctiemateriaal wordt vervolgens meegenomen naar het Laboratorium Klinische Pathologie voor verdere verwerking en beoordeling.

De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor assistentie bij puncties. Deze service wordt uitsluitend verleend op locatie ETZ Elisabeth.

 

Sarcoom/weke delen

Alle tumoren droog of in fysiologisch zout direct insturen.
Buiten laboratoriumtijden inzenden in formaldehyde 4%.

Schildklier

Het materiaal in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Schildklierpunctie

Van de punctie twee ongefixeerde uitstrijken insturen. Zijn er meer uitstrijken, dan deze eveneens ongefixeerd insturen. De uitstrijkjes dienen gemaakt te worden op glaasjes met matglasrand. Naam en geboortedatum van de patiënt met potlood op de matglasrand schrijven. Verzend de uitstrijkjes in verzendmapjes. De uitstrijken dienen volledig aan de lucht gedroogd te zijn alvorens in het verzendmapje te worden gedaan.

De naald/spuit kan na afloop van de punctie gespoeld worden in een buis gevuld met Cytolyt. Deze kan, voorzien van naam en geboortedatum,  met de glaasjes mee worden ingezonden.
Buizen met Cytolyt zijn te verkrijgen bij de afdeling Klinische Pathologie.

Assistentie door een cytologisch analist is mogelijk op de locatie ETZ Elisabeth en kan telefonisch worden aangevraagd op toestel 16447.
De afdeling cytologie is tot 16.30 uur beschikbaar voor assistentie bij puncties.

Spermatocèle vocht

Het vocht vers insturen in een steriele container, pot of buis. Stuur het vocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is, het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

Spierbiopt

Uitsluitend na overleg met patholoog of de afdeling speciale histologie (telefoonnummer (013) 2212613/ tst 12613) in verband met de speciale verwerkingstechniek.
Het spierbiopt na afname droog in een klein weefselpotje doen. Vervolgens het potje in een grotere weefselpot met smeltend ijs (ijsklontjes met wat water toegevoegd) doen.
Het materiaal direct na afname naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen.

Sputum

Gebruik een steriele container/pot. Sputum opvangen in een steriel potje en op dezelfde dag insturen. Als het sputum niet op de dag van afname kan worden ingestuurd, een gelijke hoeveeelheid alcohol 50% toevoegen. De volgende dag insturen.

Stereotactisch biopt

Het stereotactisch biopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Stereotactisch hersenbiopt

Het stereotactisch hersenbiopt direct na afname in gebufferde formaldehyde 4% naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen.

Het is noodzakelijk dat hersentumorweefsel steeds in combinatie met een perifeer bloed wordt ingezonden voor eventuele vervolgonderzoeken. Vang hiervoor 3 tot 5 mililiter perifeer bloed op in 6 mililiter K2E buis met 10,8 mg. K2E.
Meng de buis door 10 keer te kantelen. Direct vers insturen. Als dit niet mogelijk is, bloed in koelkast bewaren.

Synoviaal vocht

Het materiaal vers insturen in een steriele container, pot of buis.
Stuur het synoviaalvocht op de dag van afname zo snel mogelijk in. Als dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.
Voor onderzoek op kristallen, dit vermelden op aanvraagformulier.

Testis

De testis in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Testisbiopt

Testisbiopt in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Urine

Afname instructie voor patiënt
Geen ochtend urine insturen, maar zogenaamde “midstream” urine. Plas eerst een beetje in toilet, dan urine opvangen om in te sturen en vervolgens uitplassen in toilet.

Inzendinstructie
25 ml in een urinebuis, zoals hieronder afgebeeld. Deze buizen zijn te bestellen bij het magazijn onder artikelnummer: 700694, container 30ml universeel witte dop
Indien het een katheterurine of een blaasspoeling betreft dan duidelijk vermelden in de order.
Stuur de urine op de dag van afname zo snel mogelijk in. Indien dit niet mogelijk is het materiaal in de koelkast bewaren en de volgende dag insturen.

 

 

 

 

 

Container 30 ml universeel witte dop
Artikelnummer: 700694

Uterus

De uterus in gebufferde formaldehyde 4% insturen.

Vriescoupe

Het aanvragen van een vriescoupe vindt telefonisch plaats tussen 8.00 en 15.00 uur. Het telefoonnummer is (013) 2212612/ tst 12612
De afspraken worden direct gemaakt met een analist(e) van de afdeling algemene histologie, die de dienstdoende patholoog inlicht. Dit geldt zowel voor vriescoupes die naar het laboratorium worden verstuurd, als voor vriescoupes op locatie, waarbij een patholoog en een analist naar het betreffende ziekenhuis gaan om het vriescoupe- onderzoek uit te voeren.
Materiaal dat wordt ingezonden voor vriescoupe-onderzoek dient altijd droog te worden ingestuurd.

Wertheim

De uterus droog in een Wertheimbak direct na verwijdering naar het Laboratorium Klinische Pathologie brengen.

Zenuw

Het zenuwweefsel na afname overbrengen in een klein weefselpotje met fysiologisch zout. Dit vervolgens direct naar het laboratorium klinische pathologie brengen.