Nieuws

 Lees hieronder het laatste nieuws

Herinneringsbrieven vervolgonderzoek cervix-uitstrijk i.v.m. Covid-19 situatie

Geplaatst op: 24 april 2020

Het kan zijn dat u van ons brieven ontvangt vanwege het ontbreken van een vervolgonderzoek van cervix uitstrijkjes n.a.v. een herhaal en/of verwijsadvies. Uiteraard hebben wij er begrip voor, dat vanwege de situatie met Covid-19, deze onderzoeken niet konden worden herhaald of doorverwezen.

Helaas kunnen wij het sturen van de brieven niet stopzetten doordat deze automatisch door het systeem worden gegenereerd. Ook is het voor ons niet mogelijk om de herinneringsbrieven op een later moment alsnog te genereren.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de Teamleider cytologie, L. Marijnissen – van Gils bereikbaar op telefoonnummer 013-2212618.

ISO-accreditatie voor Laboratorium Klinische Pathologie ETZ

Geplaatst op: 28 januari 2019

Het Laboratorium Klinische Pathologie (LKP) van het ETZ heeft onlangs de ISO 15189-accreditatie behaald. Deze accreditatie is internationaal erkend en geeft aan dat alle processen van het laboratorium voldoen aan hoge kwaliteitsnormen voor medische laboratoria. Het LKP had tot nu toe de accreditatie volgens de nationale CCKL-praktijkrichtlijn.

De toekenning van de ISO 15189-accreditatie volgt op bezoeken door een auditteam van de Raad voor Accreditatie. Dit audit-team bestaat uit specialisten van andere laboratoria. De accreditatie heeft een geldigheid van vier jaar. De auditoren controleren jaarlijks of het laboratorium blijft voldoen aan de strenge normelementen. De ISO 15189 is primair opgesteld in het belang van de patiënt. De eisen uit de norm zijn veelomvattend en gedetailleerd. Klinisch patholoog Jeroen Stavast: “Het transitietraject heeft veel inspanning gevraagd van onze medewerkers. We zijn erg trots dat we de ISO 15189-accreditatie hebben behaald. Dat is belangrijk voor onze patiënten. De toekenning betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. We zullen ons continu blijven verbeteren om aan de strenge eisen van de norm en van onszelf te blijven voldoen.”

Voor het halen van de accreditatie is onder meer een nieuw kwaliteitshandboek geschreven, procedures en werkvoorschriften zijn aangepast. Een van de belangrijkste pijlers van ISO 15189 is risicomanagement. Stavast: “Door risicomanagement kunnen we vooraf de mogelijke risico’s van de processen in kaart brengen. Eindresultaat van dit alles is een kwalitatief goede en betrouwbare uitslag. In dit kwaliteitssysteem staat de patiënt echt centraal.”​

Klinische Pathologie en ‘Go-live Ons EPD’

Geplaatst op: 26 maart 2018

Vrijdag 30 maart 2018 is de afdeling Klinische Pathologie gesloten omdat door de live-gang van ‘Ons EPD’ onze informatiesystemen helaas niet beschikbaar zijn.

Vanaf de livegang van ons EPD wordt de workflow van de pathologie aangepast. Lees in de onderstaande brief wat dit voor u als aanvrager betekent. Tevens vindt u hieronder een instructie hoe het materiaal dient te worden verpakt wanneer u dit naar het laboratorium opstuurt (ETZ intern)

Informatie vanuit Klinische Pathologie m.b.t. ‘Go-live Ons EPD’

Verzendmateriaal