Obductieaanvraag door de specialist

Indien u een obductie wenst te laten uitvoeren op een overledene dient dit via Ons EPD te worden aangevraagd.

Voor wat betreft de volledigheid van de aan te leveren gegevens:
Vermeld voldoende en relevante klinische gegevens en de veronderstelde doodsoorzaak. Formuleer een duidelijke vraag (vragen), die mogelijk via de obductie opgehelderd kan (kunnen) worden. Vermeld verder duidelijk uw naam en telefoonnummer zodat tijdens of na de obductie contact met u kan worden opgenomen. Geef aan waarvoor toestemming is verkregen (lichaam/schedel/of beide). De aanvraag moet tenslotte door u op worden ondertekend. Dit vindt in Ons EPD digitaal plaats, middels het afronden van de order, waarmee u bevestigt dat de patiënt via een natuurlijke dood is overleden en dat de nabestaanden toestemming hebben gegeven voor het verrichten van een obductie.

Na het afronden van de order, inclusief digitale ondertekening, de geprinte overlijdenspapieren met de patiënt meegeven naar het mortuarium.

Een aanvraag obductie is in Ons EPD te orderen vanuit de Ons EPD navigator, tabblad ‘overlijden’.
Zie voor de wijze van invullen de in Ons EPD beschikbare handleiding “Ons EPD voor specialisten – Administratie na overlijden”

De medewerker van het mortuarium zorgt voor het aanmelden van de obductie bij de afdeling Pathologie. Bij spoed na werktijd kunt u de dienstdoende patholoog bereiken via de telefooncentrale van het ETZ locatie Elisabeth (013) 221 1313