Obductieaanvraag door de specialist

Indien u een obductie wenst te laten uitvoeren op een overledene kan dit op de volgende manier worden aangevraagd:

Vul een aanvraagformulier voor obductie volledig in

Vermeld voldoende en relevante klinische gegevens en de veronderstelde doodsoorzaak. Formuleer een duidelijke vraag (vragen), die mogelijk via de lijkschouwing opgehelderd kan (kunnen) worden. Vermeld verder duidelijk uw naam en telefoonnummer zodat tijdens of na de obductie contact met u kan worden opgenomen. Kruis aan waarvoor toestemming is verkregen (lichaam/schedel/of beide). De aanvraag moet tenslotte door u worden ondertekend. Hiermede bevestigt u dat de patiënt via een natuurlijke dood is overleden en dat de nabestaanden toestemming hebben gegeven voor het verrichten van een sectie.
Het ingevulde obductie aanvraagformulier tezamen met de overige overlijdenspapieren met de patiënt meegeven naar het mortuarium.

De medewerker van het mortuarium zorgt voor het aanmelden van de obductie bij de afdeling Pathologie. Bij spoed na werktijd kunt u de dienstdoende patholoog bereiken via de telefooncentrale van het ETZ locatie Elisabeth (013) 221 1313

Het aanvraagformulier obductie vindt u hier: Aanvraagformulier obductie Klinische Pathologie