Reguliere aanvragen

Digitaal orderen

Een pathologie onderzoek dient door ETZ aanvragers digitaal te worden aangevraagd via OnsEPD.  Hierbij is het mogelijk om een enkelvoudige order (één aanvraag met één potje) of een meervoudige order (één aanvraag met meerdere potjes/ inzendingen) aan te maken.

Het is belangrijk dat de klinische vraagstelling/ -gegevens in de order zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Wanneer relevante klinische gegevens ontbreken kan dit problemen geven bij het verwerken van het onderzoeksmateriaal en/ of de interpretatie van de onderzoeksresultaten door de patholoog.

Het monsterpotje dient te worden voorzien van een correct order-etiket met barcode. Bij pathologie aanvragen met meerdere potjes is het belangrijk dat de orderetiketten op de potjes overeenkomen met de juiste inzendingen uit de order.

Zodra de order is afgerond door de aanvrager kan het monsterpotje worden opgestuurd naar het laboratorium.
Belangrijk is dat ieder potje in een aparte safetybag wordt verzonden naar het laboratorium. Instructies over de juiste verpakkingswijze zijn terug te vinden op de pagina ‘verzenden van diagnostische monsters

Aanvraagformulier

Voor aanvragers buiten het ETZ dient het aanvragen van een pathologie onderzoek schriftelijk te gebeuren, door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier  van het Laboratorium Klinische Pathologie ETZ. Dit aanvraagformulier dient samen met het te onderzoeken lichaamsmateriaal te worden opgestuurd naar het laboratorium.

Belangrijk is dat het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar wordt ingevuld en tenminste is voorzien van de volgende gegevens:

  • patiëntgegevens; naam, geboortedatum, geslacht en patiëntnummer (indien beschikbaar)
  • soort lichaamsmateriaal en verkrijgingswijze
  • datum en tijd van afname
  • naam van de aanvrager  (evt. sein-/telefoonnummer voor overleg)
  • eventueel het gebruikte fixatief
  • relevante klinische gegevens

Het is belangrijk dat de klinische vraagstelling/ -gegevens zo volledig mogelijk wordt ingevuld op het aanvraagformulier. Wanneer relevante klinische gegevens ontbreken kan dit problemen geven bij het verwerken van het onderzoeksmateriaal en/ of de interpretatie van de onderzoeksresultaten door de patholoog.

Het monsterpotje dient te worden voorzien van een etiket waarop vermeld staat:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Patiëntnummer

Wanneer een aanvraag bestaat uit meerdere (deel)monsters dienen de potjes of buizen te worden voorzien van een duidelijke markering (I, II, III etc.) Op het aanvraagformulier dient de inhoud van de potjes aan de hand van deze markering te worden beschreven onder het item “Klinische gegevens”.
Belangrijk is dat ieder potje in een aparte safetybag wordt verzonden naar het laboratorium. Instructies over de juiste verpakkingswijze zijn terug te vinden op de pagina ‘verzenden van diagnostische monsters

Bij twijfel en/of vragen kunt u altijd contact opnemen met het laboratorium.

Alleen volledig ingevulde orders/ aanvraagformulieren kunnen door ons in behandeling worden genomen. Het laboratorium behoudt zich het recht voor om onvolledige aanvragen niet in behandeling te nemen en te retourneren.