Uitslag van het onderzoek

Gemiddeld genomen ontvangt een aanvrager binnen 3-5 werkdagen een uitslag van het laboratorium. Dit is mede afhankelijk van de complexiteit en de bewerkelijkheid van een onderzoek, daardoor kan het soms helaas langer duren voordat een uitslag bekend is.
Het laboratorium streeft er naar om de doorlooptijden van de onderzoeken (tijd tussen binnenkomst en het verzenden van de uitslag) zo kort mogelijk te houden. Dit uiteraard in het belang van de patiënt.
De meeste uitslagen worden tegenwoordig elektronisch verzonden naar de specialisten in de ziekenhuizen (EPD) en naar het merendeel van de huisartsen.

Het laboratorium zal nooit de uitslag van een pathologie-onderzoek aan de patiënt en/of familie doorgeven. Dit is de taak van de behandelaar. Deze is namelijk beter in staat de uitslag in het totaal plaatje van de behandeling over te dragen aan de patiënt.