Verzenden van diagnostische monsters

Doordat het verzenden van diagnostische monsters gebonden is aan wettelijke voorschriften, dient het lichaamsmateriaal bestemd voor het laboratorium verpakt en vervoerd te worden in daarvoor geschikte en goedgekeurde verpakking.

In het document “Verpakkingsinstructie diagnostische monsters” vindt u een duidelijke uitleg over de juiste wijze van verpakken van diagnostische monsters.

Om te voorkomen dat het materiaal uitdroogt of anderszins ongeschikt raakt voor onderzoek dient dit in het juiste bewaarmedium (fixatief; dit is meestal gebufferde formaldehyde 4%) naar het laboratorium te worden getransporteerd. Dit kan wisselen per materiaalsoort, raadpleeg hiervoor het inzendprotocol (zie insturen materiaal).
Bij de verzending van gefixeerd materiaal is de temperatuur tijdens vervoer minder van belang, gebufferde formaldehyde 4% blijft stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).
Alle aangeboden monsters moeten zijn voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier (zie reguliere aanvragen).

Aanvragers kunnen bij het laboratorium terecht voor het juiste verpakking- en verzendmateriaal. U kunt hiervoor uw bestelling per e-mail (pathologie@etz.nl) aan ons doorgeven.

De materialen die door het laboratorium worden geleverd zijn:

  • Aanvraagformulieren
  • ThinPrep potjes
  • Cervexbrush
  • Cytobrush
  • Pakket cytologisch materiaal, set = 25 stuks
  • Pakket histologisch verzendmateriaal
  • Polymed verzendenvelop
  • Safetybag
  • Absorberend materiaal

Indien u beschikt over een account van Diagnovum kunt u ook online via hun webshop de gewenste materialen bestellen.